Tin tức trong nước

Có một số báo chí trong nước và quốc tế

Đề xuất tăng mức đóng của người tự nguyện tham gia BHXH


(PLO) - Chương trình An sinh xã hội của Việt Nam tăng mức hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cho các gia đình nghèo từ 30% lên 50%, các gia đình nghèo lân cận từ 25% lên 30% và các đối tượng còn lại từ 10% lên 20%. Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa yêu cầu Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội báo cáo Chính phủ sửa đổi Nghị định số 134/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số quy định liên quan đến BHXH tự nguyện trong BHXH. Luật, và Tăng mức phí trả cho những người tham gia quỹ. Theo thống kê của Tổng cục Bảo hiểm xã hội Việt Nam, số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện còn rất thấp. Đặc biệt là những người thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo ...
Có nhiều nguyên nhân nhưng một phần xuất phát từ quốc gia, đó là mức hỗ trợ thấp. Cụ thể, người thuộc hộ nghèo được hỗ trợ 30%, tương đương 46.200 đồng / tháng; hộ cận nghèo 25%, tương đương 38.500 đồng / tháng; các đối tượng còn lại được hỗ trợ 10%, tương đương với 15.400 VND mỗi tháng. Do đó, BHXH Việt Nam đã kiến nghị Bộ Tài chính tăng mức hỗ trợ người nghèo từ 30% lên 50%, tăng mức hỗ trợ người cận nghèo từ 25% lên 30%, nâng mức hỗ trợ người cận nghèo từ 25% lên 30%. mức hỗ trợ cho các đối tượng từ 10% đến 50%. 20%. . Nếu đạt được mức nêu trên, BHXH Việt Nam dự kiến kinh phí hỗ trợ hàng năm sẽ tăng lên, đến năm 2025 đạt 1.167 tỷ đồng, đến năm 2030 là 3141 tỷ đồng.


Thông tin liên quan